Cerpadlo_20090903_0031 DSC_0287e DSC_0444 DSC_2506t DSC_2824e IMAG0356 p1080630f p1080640f p1170315f


Servis čerpadel

Společnost DC Pumps s.r.o. je připravena přistoupit k řešení problémů spojených se servisem Vámi provozovaných čerpadel, a to jak z historicky celé produkce MSA, tak i jiných výrobců zejména z bývalého koncernu Sigma.

Prostřednictvím partnerské firmy S ARMAT jsme připraveni provádět servis všech napájecích čerpadel z produkce firem jako je např. SIGMA, SULZER, KSB, atd. včetně najetí a měření provozních parametrů dle dohody nezávislou firmou.

Pro opravy těchto čerpadel byl vypracován systém spočívající v přístupu k zákazníkovi v průběhu poptávky – návštěva techniků v lokalitě provozování spojená s podrobným zmapováním stávajícího způsobu provozu, projevů provozovaného soustrojí a vytvoření předběžné dohody o rozsahu servisních prací, výměny dílů, a to jak v samotném interiéru čerpadla, popř. dílů uložení rotoru a hřídelových těsnění včetně povrchové úpravy.

V průběhu vlastních servisních prací se nejprve provede demontáž čerpadla na díly spojená se zhotovením foto dokumentace a náměrů rozhodujících rozměrů, to vše pro vytvoření revizního nálezu ve formě revizního protokolu před opravou.

Na základě těchto poznatků se přistupuje k vypracování dohody o množství měněných dílů. Po zhotovení nových dílů, včetně hydraulicky aktivních dílů, jako jsou oběžná kola, rozvaděče, převaděče, popř. hřídelová těsnění včetně valivých i kluzných ložisek, se provede montáž čerpadla s následnou povrchovou úpravou. Nedílnou součástí je vyvažování, jak samotných dílů, tak i celých rotorů (tuhých nebo pružných) v třídě přesnosti G1,6 popř. G2,5, dále pak prokazování těsnosti tlakových obálek – tlakování vodním tlakem, popř. zajištění defektoskopických zkoušek.

Po všech těchto operací dojde k samotné zkoušce čerpadla na zkušebně ve firmě Sarmat, kde se odzkouší základní parametry čerpadla v souladu s normou ČSN EN ISO 9906. Při této zkoušce se taktéž měří teploty, vibrace a těsnosti celého čerpacího zařízení. Zákazník si může vyžádat přítomnost u této zkoušky.

Výsledky všech zkoušek a náměry rozhodujících montážních vůlí jsou formou protokolu zpracovány v návaznosti na výrobní číslo servisních prací předány provozovateli a uloženy v archívu společnosti.